Feeder cup Pusté sady 13. 11. 2016

(výlov rýb udicou)

FCPS1

PROPOZÍCIE

13 .November 2016
Rybník Pusté Sady

Organizačný štáb:

 • Garant pretekov:                     Miloš Galgóci
 • Bodovacia komisia:                z radov pretekárov
 • Zdravotné zabezpečenie:        v prípade núdze tel. 112

Technické pokyny:
Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ 2012 a Doplnok č. 1 a 2.
Pretekári budú rozdelený do 4 sektorov (A1 – A11,B1-B11,C1-C11,D1-D11). Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na max. 12 L a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na max. 2,5 L (z toho môže byť max. 0,5 L patentiek).
Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade odmerných nádob (vzor „Sensas“)

Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so značkami objemu na vnútornej strane.

Pretekárska trať:

 • Stojatá voda
 • Hĺbka: 1,0 – 1.6m
 • Dno: bahnisté
 • Breh: trávnatý

Výskyt rýb:
Všetky druhy nížinných rýb, v prevahe kapor, karas, pleskáč, plotica.

 

Časový program:

Nedela 13.11. 2016:

07.00 – 07.30 prezentácia
07.30 – 08.00 otvorenie pretekov, objasnenie pravidiel a žrebovanie
08.00 – 09.20  presun pred pretekárske miesto vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky kontrola množstva návnad a nástrah /v prvých 3, 0-60 min./prípravy na preteky
09.20 – 09.30 kŕmenie
09.30 – 12.30 lov
12.30 – 13.30 obedová prestávka
13.30 – 16.30 lov
16.30 – 17.30 váženie
18.00 – vyhodnotenie

Záverečné ustanovenia:

 • Preteká sa za každého počasia, účasť v súťaži je na vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie a konanie nesie pretekár plnú osobnú zodpovednosť.
 • V prípade búrky budú preteky prerušené a bude sa postupovať podľa čl. 22 súťažných pravidiel LRU-feeder
 • Pretekov sa môžu zúčastniť aj neregistrovaný pretekári.
 • Dravce sa šetrne púšťajú späť ihneď po vylovení (nebodujú sa).
 • Cez prestávku sa ryby neprevažujú z dôvodu menšieho plašenia rýb
 • V prípade porušenia pravidiel bude pretekár diskvalifokovaný

Občerstvenie:
Každý pretekár (v cene štartovného):

Raňajky: Párky + chleba

Obed: Kapustnica + chleba

Vyhodnotenie:
Odmenený budú víťazi sektorov A,B,C,D.
Celkové poradie sa určí podľa CIPS bodovania.

 1. cena: Pohár + vecné ceny
 2. cena: Pohár + vecné ceny
 3. cena: Pohár + vecné ceny
 4. cena: Pohár + vecné ceny
 5. cena: Cena útechy (prekvapenie)

Štartovné:  20 €
Počet pretekárov je obmedzený na počet  44 + 2 náhradníci. (Loviace miesto: 13 metrov na pretekára).
Pretekár bude po záväznom prihlásený pripísaný na štartovnú listinu.

Zoznam prihlásených nájdete na stránke:

http://feederteamsered.sk/sekcia-lru-feeder/propozicie/poharove-preteky/fc-puste-sady/zoznam-prihlasenych/

Všetky  vylovené ryby budú presunuté  na daný rybník  podľa uváženia  hlavného hospodára.  Nejedná sa o preteky  chyť a pusť ale o výlov rýb udicou.

V prípade nejasností nás kontaktujte na: e-mail: feedersered@gmail.com ;  Tel. č.: 0911 307 972

Veľa úspechov pri pretekoch praje:

 

FISCHMASTER.sk

 

 

FCPS2   FCPS3