SRZ RADA – ŽILINA, ODBOR PRE ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ
SRZ MSO NOVÉ ZÁMKY

logo-rada
PROPOZÍCIE

1. LIGA LRU – FEEDER

20. – 22. 5. 2016
Nové Zámky – Játov

 

Podľa plánu športovej činnosti pre rok 2016 Odbor športovej činnosti SRZ Rady v spolupráci so SRZ MsO Nové Zámky usporiada 1. kolo 1. ligy v LRU – feeder.

Účastníci súťaže:
1    Bratislava 1 – AWAS Team
2    Hlohovec Browning
3    Galanta – Masterfish
4    Sereď
5    Považská Bystrica – Browning
6    Bratislava 2  – Trabucco
7    Galanta – Sensas
8    Senec – SPRO
9    Dunajská Lužná – ŠKFT Abramis
10    Dunajská Streda – Timármix
11    Komárno – Turbertini
12    Nové Zámky – Maroš Mix

Termín konania:               20.5-22.5. 2016
Miesto konania:                VN Jatov, revír č. 2-4840-1-1
Organizačný štáb:
Riaditeľ pretekov:                 Ing. Peter Ivičič, predseda MsO SRZ Nové Zámky
Garant SRZ Rady:                 Ján Lantaj
Hlavný rozhodca:                  Hupková Gabika
Sektoroví rozhodcovia:        Vladimír Hupka, Pavol Kubiš+ 2 z radov družstiev
Bodovacia komisia:              hlavný rozhodca + 2 zabezpečí SRZ MO Nové Zámky
Technický vedúci:                 Kristián Szikonya
Zdravotné zabezpečenie:     zabezpečí SRZ MsO N. Zámky, prípadne 112

Technické pokyny:
Preteká sa v disciplíne LRU – feeder podľa Predpisov pre športovú činnosť SRZ2012 a Doplnok č. 1,2,3,4 Množstvo krmiva rastlinného pôvodu je stanovené na 12 l a množstvo návnad živočíšneho pôvodu na 2,5 l (z toho môže byť max. 0,5 l patentiek). Všetci pretekári musia mať pri kontrole živú návnadu pripravenú v sade odmerných nádob vzor “ Sensas “ a pre lovnú patentku  vzor Tubertini
Návnada rastlinného pôvodu musí byť pri kontrole krmiva umiestnená v rybárskom vedre so
značkami objemu na vnútornej strane.

Pretekárska trať:                 VN Jatov- stojatá voda(8 ha),hĺbka 1,5-2m,dno ílovito bahnisté, breh trávnatý
Výskyt rýb:                             kapor, karas, lieň, plotica

Časový program:
Piatok 20.05.2016:
nepovinný tréning od 09:00 do 15:00
Sobota 21.5 2016 :
08.00 – 09.00 prezentácia
09.00 – 10.00 otvorenie pretekov a žrebovanie
10.00 – 10.30 presun pred pretekárske miesto
10.30 – 11.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na preteky
kontrola množstva návnad a nástrah /v prvých 30-60 min./prípravy na preteky
11:50 – 12.00 kŕmenie
12.00 – 17.00 lovenie
17.00 – 17:30 váženie
Nedeľa 22.5. 2016:
06.30 – 07.00 prezentácia
07.00 – 08.00 žrebovanie
08.00 – 08.30 presun pred pretekárske miesto
08.30 – 09.50 vstup do pretekárskeho miesta, príprava na pretek
kontrola množstva návnad a nástrah/v prvých 30-60 min./prípravy na preteky
09.50 – 10.00  kŕmenie
10.00 – 15.00 lovenie
15.00 – 15.30 váženie
16.00               vyhodnotenie jarného preteku
Rozpis signálov:
10.30 1.signál – pretekári môžu vstúpiť do pretekárskeho stanovišťa
11.50 2.signál – vnadenie / 10 minút do začiatku pretekov /
12.00 3.signál – začiatok pretekov
16.55 4.signál – 5 minút do konca pretekov
17.00 5.signál – koniec pretekov

Záverečné ustanovenia:
– Všetci pretekári musia mať platné registračné preukazy, preukazy členov SRZ, a v prípade
pochybností totožnosti musí pretekár predložiť OP.
– Vedúci družstva musí na požiadanie predložiť platnú súpisku potvrdenú odborom pre športovú činnosť SRZ a doklad o úhrade štartovného poplatku pre rok 2016.
– Preteká sa za každého počasia, účasť v súťaži je na vlastné nebezpečenstvo a za svoje správanie a konanie nesie pretekár plnú osobnú zodpovednosť. V prípade búrky bude pretek prerušený a bude sa postupovať podľa čl. 22 súťažných pravidiel LRU-F.
-Tréning pred pretekmi I. ligy je povolený v rámci uvedeného časového rozmedzia.
– Informácie o preteku 1. ligy: Ján Lantaj 0917324796
– Ubytovanie a občerstvenie je potrebné zabezpečiť individuálne, možnosti ubytovania:
www.penzionzitava.sk Hlavná, 941 31 Dvory nad Žitavou, 035/645 05 35

Propozície boli kontrolované vedúcim sekcie LRU-F

Veľa úspechov pri pretekoch!