Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017, usporiadal odbor ŠČ SRZ Rada Žilina v spolupráci s MO SRZ v Bytči  v dňoch 16. a 17. septembra 2017 Majstrovstvá SR družstiev/ jednotlivcov v LRU- feeder.

Miesto konania pretekov bol vytypovaný Hričovský kanál (Vodná plocha umelého koryta rieky Váh od ústia pravostranného bezmenného potoka za osadou Beňov po priehradné teleso VN Mikšová a od cestného mosta – smer Štiavnik- po priehradné teleso VN Hričov. V tejto utešenej vodnej lokalite sa vyskytuje množstvo rýb v druhovom členení mrena, nosáľ, plotica, belica, pleskáč, kapor, piest, jalec. Takže bolo čo chytať.

Po oba dni bolo nevľúdne počasie a reprezentanti FEEDER TEAMU SEREĎ o.z., ktorí obhajovali majstrovský titul z minulého roku mali veľmi sťaženú pozíciu. Lovili sa prevažne pleskáče a mrenky, celá lovná trať bola technicky náročná a vyčerpávajúca. Reprezentanti sereďského feeder teamu v zložení : Miloš Galgóci ml., Miloš Galgóci st., Peter Hašuk, Igor Psota, Ľudovít Scheibenreif a Peter Černák ml. síce neobhájili vlaňajšie prvenstvo ale aj z tretej bronzovej priečky mali nesmiernu radosť.

Celkovo súťažilo 15 teamov a poradie na stupňoch víťazov bolo nasledovné :

  1. Bratislava – AWAS
  2. Nové zámky – Maros Mix
  3. Sereď – Fish Master

V súťaži jednotlivcov zápolilo celkom 72 pretekárov a celkové poradie bolo aj pre sereďských rybárov uspokojúce. Nie každým dňom bývajú hody, naši borci potvrdili umiestnenia, ktoré ich zaraďujú do slovenskej feederovej špičky.

Poradie v súťaži jednotlivcov :

  1. Peter Poročák  – Nové Zámky-Maros Mix
  2. Vladimír Hojstrič  – Bratislava-AWAS
  3. Marián Hason  – Bratislava-AWAS
  4. Miloš Galgóci ml. – Sereď-Fish Master
  5. Igor Psota  – Sereď-Fish Master

Reprezentantom nášho mesta gratulujeme a do ďalšieho športového zápolenia želáme Petrov zdar.