Ďakujem všetkým účastníkom, ktorý aj napriek nepriazni počasia prišli pozrieť priateľov a podporiť výlov udicou nielen v bufete ale aj s udicou v ruke.

Gratulujeme víťazom:

  1. miesto: Milan Michlík – 27 625g
  2. miesto: Alexander Ponya – 23 297g
  3. miesto: Pavol Brašeň – 9 875g
  4. miesto: Ivan Perbezký – 4 535g

Ďakujeme aj sponzorovi pretekov , ktorý venoval vecné ceny fy. Fishmaster a miestnej organizácii MsO SRZ Sereď za podporu.